Som så mye annet i livet, handler tidsstyring om hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Det handler om atferd! Skal du få en bedre hverdag i forhold til din egen tidsbruk, involverer det som regel endring av atferd. Time management er et kurs som retter seg mot både ledere og medarbeidere som opplever at for mange baller i luften gjør dagene både korte og uoversiktlige..

Time Management

God tidsstyring, mestring og balanse i hverdagen

I kurset Tidsstyring gir vi deg kunnskap og verktøy slik at du kan endre dine vaner, styrke selvdisiplinen og bygge viljestyrke. Vi gir deg verktøy og kunnskap om målstyring, planlegging og struktur. Ved hjelp av en atferdsanalyse, gir vi deg også innsikt i hvilke endringer DU bør ta tak i for å oppnå bedre kontroll, effektivitet, mestring og balanse. Det handler om hvem DU er og hvilke atferdsmønster som naturlig ligger hos deg og din personlighet. Med denne kunnskapen kan du enklere finne den riktige veien for DEG i forhold til god tidsstyring, mestring og balanse i hverdagen!

Time Management

Innhold og gjenomføring

Når man skal håndtere ulike oppgaver i en hektisk arbeidshverdag, være seg personal- og fagansvar, i tillegg til administrative oppgaver og rapportering, opplever mange ledere og medarbeidere at tiden ikke strekker til. Hvordan kan vi løse dette gjennom struktur, kontroll og planlegging? Kurset gir verktøy og innsikt i følgende:

 • Identifisere tidstyver
 • Kontrollere i motivasjonsøyemed
 • Å planlegge arbeidsoppgaver slik at ingenting blir glemt
 • Kurset tar for seg øvelser og teknikker som gir deg større forståelse for hvilke faktorer som stykker opp flyten i arbeidseffektiviteten.
 • Hvordan påvirker stress en persons arbeidskapasitet, både i positiv og negativ forstand?
 • Hvilke teknikker kan man øve på for å få bedre kontroll på både egen og medarbeideres tidsbruk og prioriteringer?
 • Hvilke forestillinger vil være effektive i forhold til kommunikasjon i forbindelse med delegering eller kontroll?
Referanse VIEW Ledger
Referanse Verisure

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Kurset har høy grad av deltakerinvolvering. Kurset tar for seg deltakernes egen hverdag, og gir konkrete tips og teknikker i forhold til å bedre egen tidsbruk, fjerne tidstyver og bidrar til høyere effektivitet, struktur og forutsigbarhet i jobbsituasjon. Kurset kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Pris avhenger av antall deltakere. Ta kontakt med oss på tlf 23 00 33 50 eller på post@karrierehuset.no for mer informasjon og tilbud.

Kursholder Linda Terjesen

Linda Trandum Terjesen har jobbet bredt som rådgiver og prosessveileder i ulike omstillingsprosesser siden 1994. Hun har utdanning innen juridisk, bedriftsøkonomi og voksenpedagogikk fra Universitetet i Oslo samt erfaring med konseptutvikling og prosess-gjennomføring av team-, medarbeider- og lederutvikling. Linda har bred erfaring med strategisk kompetanseutvikling, individuell og strategisk karriereplanlegging, samt ferdighetskartlegging og motivasjonsteknikker. Linda er sertifisert i flere atferds- og analyseverktøy, blant annet som Master-trener i personprofilverktøyet persolog®, både i personfaktorprofilen og stressprofilen.

Kursholder Trude Emaus

Trude Emaus er utdannet siviløkonom med en master i økonomistyring fra universitetet i Bodø og har i tillegg tatt etterutdanning i selvledelse og coaching på BI. Siden 2001 har hun i ulike roller jobbet med forretningsutvikling, prosessledelse og coaching av gründere og ledere. Trude er sertifisert Master-trener i persolog® personprofil og sertifisert i verktøyet persolog® Resiliens. I sin rolle som coach og prosessveileder for gründere og ledere, har hun bred erfaring fra mange ulike bransjer.Hun liker prosesser der ideer blir til handling, og er opptatt av at vi alle er unike og må finne vår egen vei basert på egne visjoner og mål.

Arbeidsmarkedet 2024

Hva skal jeg satse på? Hvor er det mest behov? Hva er det arbeidsgiverne ser etter nå? I Karrierehuset får vi mange slike spørsmål. Noen skal søke jobb igjen for første gang på 20 år, og andre er helt i [...]

Tidsstyring = mer enn bare planlegging

«Vi kan ikke styre tiden, vi kan bare styre våre handlinger innenfor den tiden vi har til rådighet," sier Trude Emaus i Karrierehuset i denne artikkelen. Som så mye annet i livet, handler tidsstyring om hva vi gjør og hvordan [...]

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift