Dette bør du tenke på ved nedbemanningen

Kan nedbemanning være positivt?

Det å bli nedbemannet oppleves for de fleste som negativt både for de som må gå, de gjenværende arbeidstakere, bedriften og samfunnet generelt. Her deler vi noen tanker om nedbemanningsprosessen og hva du som arbeidsgiver bør tenke på.

Sørg for en god prosess

Undersøkelser viser at måten en nedbemanningsprosess blir håndtert på er helt essensielt for å bevare engasjement for de som blir igjen, en best mulig opplevelse for de som blir nedbemannet, i tillegg til å styrke bedriftens «employer branding» perspektiv. Norge er lite og bærer preg av at mange kjenner mange. Dette kan bety at en som sies opp den ene dagen, kan være en viktig person for bedriften i en annen sammenheng. Dermed er det viktig å gjennomføre en slik prosess på en profesjonell og meget god måte slik at alle berørte parter føler seg ivaretatt og rettferdig behandlet.

Dette bør du tenke på

Karrierehuset har sett at det er noen fremtredende suksesskriterier for en god gjennomføring av nedbemanningsprosesser. Disse inkluderer:

 • Tydelig og åpen informasjon og kommunikasjon rundt hendelsene og bedriftens situasjon for å sikre forståelse og aksept av denne
 • Troverdig og rettferdig begrunnelse for oppsigelser
 • Vise til en tydelig handlingsplan og hvordan prosessen skal foregå, i tillegg til informasjon om juridiske rettigheter og muligheter videre
 • God oppfølging og tydelig ivaretakelse av alle berørte parter

Karrierehuset bistår de overtallige

Karrierehuset bistår bedrifter med å håndtere omstilling og nedbemanning. Outplacement eller karriereendringsløp er den viktige støtten Karrierehuset gir til de berørte av en nedbemanning. Outplacement følger gjerne som en del av sluttavtalen og har som formål å hjelpe den berørte videre på arbeidsmarkedet. Outplacement er et tilbud til en medarbeider eller en leder som er berørt av nedbemanning. Målet er at personen skal få støtte og hjelp til å sikre en rask vei ut i et nytt arbeidsforhold. Kandidaten får en personlig karriererådgiver som følger vedkommende gjennom 3, 6 eller 12 måneder, og ruster kandidaten til å møte jobbsøkerprosessen med en bevissthet rundt egen kompetanse, selvtillit, motivasjon og med de riktige jobbsøkerverktøyene.

Les mer og ta kontakt

Fordelene ved å engasjere en karriererådgiver

Det er i dag vanlig for mange bedrifter som nedbemanner å benytte seg av bistand i en nedbemanning- eller omstillingsprosess. Mange av de som må gå får tilbud om karriereveiledning og hjelp i jobbsøk prosessen. Flere studier viser at dette har en positiv effekt på mange måter.

 • Det viser seg at tilfredsheten blant de ansatte i en bedrift der denne type bistand ble tilbudt var betydelig større enn der dette ikke ble tilbudt. Samtidig hadde bedrifter med et slikt tilbud færre uønskede oppsigelser, en tydelig reduksjon i rekrutteringskostnader, sykefravær og turnover. I tillegg så man en økt aksjeverdi, økt lønnsomhet og økt produktivitet hos bedrifter med dette tilbudet.
 • De som nedbemannes og får et slikt tilbud opplever en større grad av ivaretakelse og støtte i situasjonen og det å skulle søke ny jobb. I Karrierehuset ser vi at de som benytter en slik ordning, uansett utgangspunkt, får hjelp til å forstå situasjonen bedre og samtidig ser på dette som en ny mulighet i stedet for en begrensing og tilbakeskritt
 • Det å få en nøytral sparringspartner og støtte gjennom en slik prosess oppleves for mange som en berikelse ved å bli bevisst på sin kompetanse, sine sterke egenskaper og muligheter de ikke var klar over. Samtidig blir disse mer omstillingsdyktige og endringsvillige, noe som blir viktigere i dag hvor endringer skjer raskere enn det det gjorde tidligere.
 • Dette er igjen en styrke for bedriften som nedbemanner i et «employer branding» perspektiv. De nedbemannedes holdninger og relasjoner til tidligere arbeidsgiver vil være betraktelig bedre, noe de vil ta med seg videre i arbeidslivet.

La våre karrierecoacher hjelpe deg

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet. Trenger du hjelp med å kartlegge egen kompetanse, hjelp til CV og søknad eller intervjuet? Våre sertifiserte karriererådgivere kan hjelpe deg med en karriereendring. Les mer om våre tjenester og bestill en av våre karrierepakker.

La oss bistå de berørte av nedbemanning/omstilling!

Skal din bedrift nedbemanne eller omstille? Hvordan sikrer du at de berørte kommer seg ut i ny jobb raskt?
I Karrierehuset tilbyr vi de berørte av en nedbemanning eller omstilling profesjonell karriererådgivning. 8 av 10 av våre kandidater kommer seg ut i ny jobb innen 6 måneder. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå din bedrift? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Du kan også lese mer om vårt tilbud innenfor outplacement her

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Barbro Mosseng

Barbro Mosseng

Partner & Kommersiell leder

Vi får overtallige raskt ut i ny jobb

 • Karriererådgivning hjelper den berørte til å orientere seg på nytt i arbeidsmarkedet.
 • Gjennom kompetansekartlegging og coaching sikres de en rask vei tilbake inn i nytt arbeidsforhold.
 • Våre karriererådgivere sørger for nødvendig coaching og kompetansekartlegging.
 • Underveis i prosessen benyttes atferds-analyse verktøy som gjør oss i stand til å gi vedkommende konkrete og verdifulle råd om videre karriere.
Ta kontakt med oss

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher

  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher
  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no