Alder er ingen hindring for senkarrieren

Alder er ingen hindring for senkarrieren

For hvorfor skulle jeg la alderen begrense meg i noe som helst? Min lidenskap for arbeidet mitt, min livsglede, min fantasi og nysgjerrighet på tilværelsen er akkurat som den alltid har vært, bare enda mye sterkere. Jeg gleder meg til å stå opp og gå på jobb- hver dag. Jeg bobler over av ideer og planer og jeg har bestemt meg for at de neste 20 årene i min karriere, skal bli de beste”, sier Foredragsholder, Rita Enstad-Karlsen i denne artikkelen hvor hun deler sine tanker om et karriereskifte etter fylte 50.

Er alder en hindring for senkarrieren?

Eldre arbeidstagere er ikke populære når en virksomhet skal rekruttere nye medarbeidere, viser målinger fra seniorpolitisk barometer, utført av Senter for seniorpolitikk. Noen har sendt inn hundrevis av søknader, uten å få svar. De har vært i kontakt med det ene rekrutteringsbyrået etter det andre, og fått høre at alderen er et stort hinder. Andre har opplevd å bli bedt om å søke sluttpakke mot sin vilje, for så å befinne seg I et arbeidsmarked hvor de føler seg sjanseløse. Felles for dem er at de begynner å kjenne seg mindreverdige. Mange føler seg utgåtte, lite attraktive og ikke lenger verdifulle.

Vi tilbyr gratis karrieresamtale

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale med en av våre sertifiserte karriererådgivere. Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.
Bestill gratis karrieresamtale

Beklager- Du har gått ut på dato

Anna var så klar for jobben, og hadde alt som skulle til. En fremragende CV, briljante referanser, og en unik faglig kompetanse. Likevel ble hun ikke engang innkalt til intervju. Svaret var kort og konsist. ”Du er helt klart en toppkandidat, og vi ser at du har alt vi er ute etter, men du er dessverre for gammel for oss.” Gått ut på dato altså. Fødselsåret 1962 var grunnen til at de ikke engang ville vurdere henne, selv om hun var som skapt for jobben. Hun spør seg: Hva forteller min fødselsdato om min utdannelse, kompetanse, kreativitet og personlige egenskaper? Svaret ga seg selv; absolutt ingenting. Hun følte seg urettferdig behandlet, og opplevde det som meningsløst, og diskriminerende. Hvis kriteriet for at hun skulle fått jobben var at hun for eksempel heller var født i 1982, så hjalp det jo ikke hvor dyktig hun var. Anna er ikke alene om å føle seg avvist og eliminert på grunn av alderen. Eldre arbeidstagere er ikke populære når en virksomhet skal rekruttere nye medarbeidere, viser målinger fra seniorpolitisk barometer, utført av Senter for seniorpolitikk. Noen har sendt inn hundrevis av søknader, uten å få svar. De har vært i kontakt med det ene rekrutteringsbyrået etter det andre, og fått høre at alderen er et stort hinder. Andre har opplevd å bli bedt om å søke sluttpakke mot sin vilje, for så å befinne seg I et arbeidsmarked hvor de føler seg sjanseløse. Felles for dem er at de begynner å kjenne seg mindreverdige. Mange føler seg utgåtte, lite attraktive og ikke lenger verdifulle.

Men hva er egentlig problemet med seniorer i arbeidslivet? Hvorfor er de så lite ettertraktet?

I følge flere forskere, blant andre Reidar Mykletun, (professor emeritus ved Universitetet i Stavanger) så skyldes det vår kollektive angst for alderdom og død, såkalt alderisme. Tanker og forestillinger om eldre mennesker kan fremkalle ubehagelige bilder av subbende tøfler, rullatorer, senilitet, sykdom, ja kort sagt: døden. Og i følge Mykletun kan dette ubehaget være så sterkt at vi unngår de personene som kan fremkalle slike assosiative følelser i oss. Men, den viktigste årsaken til at mange seniorer opplever stengte dører, er de feilaktige oppfatningene om at folk over 50 har svekkede kognitive ferdigheter, er sinker på digital kompetanse, mangler omstillingsevne, og er lite nyskapende, sier forsker Per Erik Solem, ved NOVA. Dette er stigmatiseringer som går igjen i mediedebatter, og som rammer en hel gruppe. Og av en eller annen grunn aksepterer vi disse holdningene så lenge det er snakk om eldre arbeidstakere.

For tenk hvilket ramaskrik det ville ha blitt hvis vi skulle hevde at kvinner,og innvandrere på generelt grunnlag har dårlig digital kompetanse, er bremseklosser og ikke har omstillingsevne? Det ville bli sett på som kunnskapsløst og fordomsfullt, og det er nettopp kunnskapsløse vi er, når vi plasserer seniorer i en boks.

The more candles on your cake the hotter you are.

Det skrev en venninne spøkefullt til meg da jeg fyllte 50.Og hun traff blink! Vi blir bedre med alderen. Og vi blir eldre og holder oss sprekere enn noen gang tidligere i menneskets historie. For dagens seniorer er ingen ensartet gruppe. Som 50, 60, 70, 80 og til og med 90 åringer kan de starte ny business, jobbe døgnet rundt, date på Tinder, sykle birken, bestige fjelltopper, gå i spagaten og være i langt bedre form enn mange 30 åringer. Og det finnes faktisk ingen vitenskapelige bevis for at vi automatisk begynner å lide av kognitivt forfall etter at vi passerer de ”fryktede” 50. Eller at vår intellektuelle kapasitet reduseres før vi er 80. Eller at vi ikke liker å lære oss nye ting, skape og være vitale til vi er langt oppe i 90 års alderen. All forskning er også entydig på at eldre arbeidstagere er i gjennomsnittet like produktive som yngre. De fleste eldre i yrkesaktiv alder har både fysiske og mentale evner som ligger langt over de krav som stilles i arbeidslivet, sier Anne Inga Hilsen, forsker ved Fafo.

La våre karrierecoacher hjelpe deg

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet. Trenger du hjelp med å kartlegge egen kompetanse, hjelp til CV og søknad eller intervjuet? Våre sertifiserte karriererådgivere kan hjelpe deg med en karriereendring. Les mer om våre tjenester og bestill en av våre karrierepakker.

Basic

3 timer 7.600,-

Pakken inneholder Bestill Basic
Vurderer du en karriereendring? På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen Persolog® gir vi konkrete råd om din nåværende og fremtidige karriere. Fokuset i Basic er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt. Dette for å fremme aktive og veloverveide valg for din karriere.

Plus

6 timer 16.000,-

Pakken inneholder Bestill Plus
Denne tjenesten er for deg som ønsker å sikre en rask vei ut i nytt arbeidsforhold. Kanskje du har søkt jobb en stund uten hell, eller trenger en sparringspartner for å ta aktive og veloverveide valg for din karriere? Vi bistår deg med jobbsøkerstrategien for å raskt nå dine karrieremål.

Premium

9 timer 24.000,-

Pakken inneholder Bestill Premium
Tjenesten for deg som ønsker støtte gjennom hele jobbsøkerprosessen. Våre rådgivere skreddersyr en prosess som inneholder de viktigste elementene i jobbsøkerprosessen – fra kompetansekartlegging, profesjonalisering av jobbsøkerdokumenter, til intervjutrening og forhandling med ny arbeidsgiver.

Flere og flere ønsker å stå i jobb til de er 75.

Og svært mange ønsker å jobbe fulltid og ikke tusle rundt med hvilepuls inn i pensjonsalderen. Norsk næringsliv ,offentlig arbeidsliv og kulturliv drives frem og ledes av en rekke dyktige seniorer som bidrar til samfunnsvekst og utvikling. Det er unike personligheter med ulik erfaring, livsvisdom, entusiasme og kompetanse. Personer som Toralf Maurstad og Olav Thon har en gang for alle smadret myten om at vi bør legge oss i ”hvilestilling” etter at vi har passert 60. De er bare to av mange sprell levende bevis på at det er fullt mulig å ta ut sitt potensiale hele livet. Det er derfor på tide med et dramatisk nytt syn på det å bli eldre. For at Norge skal kunne beholde sine velferdsgoder, er vi avhengig av seniorarbeidskraften. At friske, spreke arbeidsføre skal ”stenges ute” og heve pensjon i nesten 30 år, blir helt meningsløst.

Seniorer har aldri hatt så mange muligheter til å blomstre, fysisk og mentalt som de har i dag. De kan bidra til samfunnet, på en måte ingen generasjoner har gjort tidligere, sier Anne Inga Hilsen.

Age is nothing, attitude is everything

Jeg personlig blir opprørt over hvor fordomsfullt seniorer blir behandlet I jobbmarkedet, samtidig vet jeg at det er fullt mulig og skape seg en suksessfull senkarriere, bare man går tilstrekkelig inn for det. Og vi såkalte seniorer må starte med vår egen personlige oppfatning av alder. I en scene i en av filmene som er laget om ungdomstiden til moteskaperen Coco Chanel, blir hun sjekket opp på bar. Beileren spør om hennes alder. Coco svarer:

– Kjeder jeg meg, så føler jeg meg gammel. -Artig, svarer beileren, og hvor gammel er du i kveld? -1000 år, svarer Coco. Ja, for hva er egentlig alder? Sitter den I hodet, eller I kroppen? Og hvilke konsekvenser får vår opplevelse av alder, for hvordan vi oppfatter oss selv i arbeidsmarkedet? La oss stolt vise våre ressurser og løfte frem alle som vil bidra til et inkluderende arbeidsliv – på tvers av alder, kjønn, etnisitet og kropp.

Skrevet av: Rita Enstad-Karlsen, Foredragsholder, kursleder, kommunikasjonsrådgiver og gründer.

Karriererådgiver Espen Erfjell

Espen har lang erfaring som karriereveileder i eget selskap, og har jobbet som coach for gründere og ledere.Espen er opptatt av det unike hos hver enkelt og hjelper kandidater med å identifisere egne behov og ta gode valg. Espen er sertifisert i analyseverktøyet Persolog, utdannet NLP Coach og Business Coach.
Les mer om Espen Erfjell

Bestill time med Espen
Karriererrådgiver- Helen G. Sande

Karriererådgiver Helen Gaunt Sande

Helen har mange års erfaring som karriererådgiver og coach, og kan vise til svært gode resultater fra sitt arbeid med å løfte og fremme ledertalenter i ulike selskaper, i tillegg til det å hjelpe mennesker som har falt utenfor arbeidslivet tilbake ut i arbeid. Helen tilbyr coaching/veiledning både på engelsk og norsk.
Les mer om Helen Gaunt Sande

Bestill time med Helen
Mette Løyning

Karriererådgiver Mette Løyning

Mette har lang erfaring som karriererådgiver , HR-leder og rekrutterer. Hun har bidratt til å gi kandidater gode verktøy, økt motivasjon og selvtillit på vei inn i ny jobb, og er opptatt av å skape tillit og eierskap, ha fokus på det unike ved den enkelte, lytte og bidra til å skape motivasjon og tro på egne muligheter.
Les mer om Mette Løyning

Bestill time med Mette
Marius Eide

Karriererådgiver Marius Eide

Marius har lang erfaring innenfor kursvirksomhet, opplæring, utvikling av mennesker, og kan vise til svært gode resultater som karriererådgiver. Han møter deg med både optimisme og positiv energi, og evner å forstå og omsette din kompetanse til fordel for både deg og en fremtidig arbeidsgiver.
Les mer om Marius Eide

Bestill time med Marius

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher

  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher
  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no