Hvordan reagerer DU på å miste jobben?

Hvordan reagerer DU på å miste jobben?

Svært mange opplever å miste jobben i løpet av karrieren, men hvordan vi reagerer på det å plutselig stå uten jobb, og prosessen etterpå varierer. Her deler karriererådgiver Mette Løyning sine erfaringer ved det å få profesjonell hjelp når du plutselig står uten jobb å gå til.

Hvordan reagerer du på å miste jobben?

I min rolle som karriererådgiver møter jeg mange som har fått beskjed om at den jobben de trodde var trygg, nå er borte. Det kan oppleves som en sorg å forlate gode kolleger og en spennende jobb, og å bli fortalt at arbeidsgiver kan unnvære deg. Etter en tid vil de aller fleste likevel kjenne en spenning over å ha muligheten til å finne sitt neste steg på karrieren. Kanskje man vil fylle på med mer utdanning og læring, kanskje man vil gå for en gammel drøm om å starte egen virksomhet eller kanskje man ønsker seg inn i en ny bransje.

Det kan oppleves som en sorg å forlate gode kolleger og spennende jobb, og å bli fortalt at arbeidsgiver kan unnvære deg. Etter en tid vil de aller fleste likevel kjenne en spenning over å ha muligheten til å finne sitt neste steg på karrieren.

“8 av 10 av våre kandidater kommer ut i ny jobb i løpet av 6 måneder”

En mulighet til å starte med blanke ark

En oppsigelse kan komme brått på og oppleves som krevende og vanskelig, men det byr også på noen muligheter til å starte med blanke ark. Det er mange muligheter på arbeidsmarkedet, men hvor passer jeg inn, i hvilke roller og bransjer kan min kompetanse brukes, og bør jeg kanskje vurdere å ta en annen karriereretning? Spørsmålene er mange, og jobbsøkerprosessen kan være både lang og krevende, og by på en god del frustrasjon. Da kan det ofte være godt å ha en sparringspartner og karrierecoach, som kan sette ting i perspektiv, og bidra til at du får rask vei tilbake til ny jobb.

Spørsmålene er mange, og jobbsøkerprosessen kan være både lang og krevende, og by på en god del frustrasjon. Da kan det ofte være godt å ha en sparringspartner og karrierecoach, som kan sette ting i perspektiv, og bidra til at du får rask vei tilbake til ny jobb.

Møt våre fornøyde kunder

Våre karriererådgivere har hjulpet mange tusen ut i ny jobb. Her kan du lese hva noen av våre mange fornøyde kunder sier om samarbeidet med våre rådgivere.

Birger Skare
Birger Skare

“Jeg havnet i en situasjon hvor jeg hadde behov for bistand til å komme meg videre i karrieren min. Etter å ha brukt litt tid på å sammenligne tilbud og tjenester, falt valget på et outplacement-program fra Karrierehuset. Fra første stund følte jeg stor imøtekommenhet og profesjonalitet fra Karrierehuset. Karriererådgiver Lene Ørbeck satte seg grundig inn i min situasjon og «så» meg som menneske.

I slike situasjoner er det lett å få negative tanker, og grave seg litt ned, men Lene fikk meg tidlig i prosessen til å tenke positivt og fremtidsrettet. Hun har fungert som en coach og sparringspartner for meg, og hennes innsats har vært helt avgjørende for at jeg hadde en god og effektiv jobbsøkerprosess, og kom meg raskt tilbake i arbeid. Jeg kan på det varmeste anbefale Karrierehuset for alle som har behov for karriererådgivning for å komme seg videre i arbeidslivet.”

Siv Raake
Siv Kari Næbb Raake

“Jeg har opplevd Karrierehuset som profesjonelle og grundige i jobben med å få meg ut i jobb igjen, i et særdeles vanskelig jobbmarked. Kristin Wahl har vært en solid støttespiller og sparringspartner som har vært både kreativ og støttende med mange gode tips og råd til både CV, søknadsbrev og gjennomføring av jobbintervjuer. Takk for en flott tid, jeg fikk meg jobb til slutt:)”

Erzsebet Fæster
Erzsebet Fæster

I forbindelse med omstilling hos forrige arbeidsgiver mottok jeg karriererådgivning som en del av sluttavtalen for å sikre en rask vei ut i ny jobb. Jeg har vært mange år hos samme arbeidsgiver og ikke søkt jobb på lenge og var derfor usikker på min markedsverdi. Det var spesielt viktig for meg å få en bekreftelse på at min kompetanse på viktige områder fortsatt var attraktiv på arbeidsmarkedet. Karriererådgiver Mette Løyning har hjulpet med å få fornyet selvtillit og det å kunne stole på meg selv, og få frem mine styrker i både CV, søknad og intervjuer. I dag har jeg landet ny jobb og kan trygt anbefale Karrierehuset og rådgiver Mette til alle som har behov for hjelp med jobbsøkerprosessen.

Jarl Andre Sjølie
Jarl Andre Sjølie

Jeg fikk karriereveiledning som en del av sluttavtalen og har fått veldig god hjelp av karriererådgiver Helen Gaunt Sande med jobbsøkerprosessen. Hos henne fikk jeg hjelp i alle leddene for å komme meg ut i jobb igjen. Jeg har arbeidet mye med ansettelser og utvelgelse av kandidater selv i tidligere jobber. Men Helen ga meg mye ny innsikt i hva som er viktig i dagens jobb landskap. Helen har vært en god sparringspartner og jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg har fått av henne. Jeg anbefaler Helen og Karrierehuset på det sterkeste for alle som ønsker hjelp med å bli tryggere i jobbsøket.

Oda Borgerud
Oda Kristine Borgerud

Jeg har fått god hjelp av karriererådgiver Mette Løyning, da jeg fikk karriererådgivning som en del av sluttavtalen hos forrige arbeidsgiver. Mette har vært en god sparringspartner og hjulpet meg med å finne ut i hvilke bransjer og roller min kompetanse kan brukes. Underveis har vi blant annet jobbet med min Linkedin profil og CV, og jeg har stor glede av profilanalyseverktøyet Persolog. Jeg har nå fått meg ny jobb, og setter stor pris på all hjelp jeg har fått fra Mette, og kan varmt anbefale henne for andre som ønsker hjelp på veien til ny jobb.

previous arrow
next arrow

Alle har ikke samme behov

Alle har ikke samme behov. Noen er godt i gang med jobbsøkingen og rekrutteringsprosessen allerede, andre er usikre på veien videre. Uten en konkret plan og mål, var det vanskelig å ta det neste steget. Det å få muligheten til å bruke en karriererådgiver for å lufte ideer med, få input fra og rydde tankene sammen med, var da gull verdt. Ikke minst en som kunne stille meg spørsmål som fikk meg til å reflektere både på egen kompetanse, ferdigheter og egenskaper, og hjelpe med min egen bevisstgjøring av mine styrker og overførbar kompetanse. Og videre hvilken vei jeg skulle ta?

Alle har ikke samme behov. Noen er godt i gang med jobbsøkingen og rekrutteringsprosesser allerede, andre er usikre på veien videre.

En nøytral sparringspartner og rådgiver vil:

 • Følge og støtte deg gjennom endringen
 • Lytte og møte deg der du er, ut fra ditt behov
 • Inspirere og se din kompetanse, ferdigheter, styrker og egenskaper, inkludert overførbar kompetanse, i et utvidet perspektiv
 • Bidra med råd og veiledning gjennom hele prosessen, fra karriererådgivning til jobbsøking til onboarding i ny jobb
 • Hjelpe deg med å ta gjennomtenkte valg
 • Ha fokus på at du skal finne og lande en stilling som passer deg og ditt behov

Vi hjelper deg videre i karrieren. Ta kontakt med oss på post@karrierehuset.no eller 23 00 33 50

Vi er alle forskjellige

Svært mange opplever å bli nedbemannet i løpet av karrieren. Hvordan vi reagerer og håndterer en beskjed om nedbemanning, og prosessen etterpå, varierer. Noen reagerer med sjokk og vantro, andre tenker at dette er den muligheten og sparket bak som de trengte for å komme seg videre til ny jobb eller karriereretning. I tillegg kommer usikkerheten med tanke på økonomi, arbeidsmarked og reaksjoner fra omgivelsene. Uansett reaksjon, vil det å få en karriererådgivningspakke/ outplacement dekket av arbeidsgiver være til stor nytte på veien videre etter nedbemanningen.

Skrevet av karriererådgiver Mette Løyning

Uansett reaksjon, vil det å få en karriererådgivningspakke/ outplacement dekket av arbeidsgiver være til stor nytte på veien videre etter nedbemanningen.

Mette Løyning

Karriererådgiver

Mette har 6 års erfaring som karriererådgiver og over 16 års erfaring fra å jobbe som både HR-leder og rekrutterer. Hun har også bidratt til å gi kandidater gode verktøy, økt motivasjon og selvtillit på vei inn i ny jobb. Mette er opptatt av å skape tillit og eierskap, ha fokus på det unike ved den enkelte, lytte og bidra til å skape motivasjon og tro på egne muligheter. I tidligere roller som HR-leder og rekrutterer har hun også hatt ansvar for omstilling, lederrådgivning, opplæring, og etablering av rutiner og retningslinjer. Mette har gjennom mange år i ulike organisasjoner i endring opparbeidet seg god erfaring med å ha ansvar for endringsprosesser på både individ- og organisasjonsnivå. Mette har også høyskoleutdanning i karriereveiledning samt kompetanse i blant annet coaching, Motiverende Intervju og Supported Employment. I tillegg har Mette en Cand.mag-grad bestående av fagretningene kommunikasjon, ledelse, organisasjonspsykologi og sosiologi.

“At karriererådgivning er inkludert som en del av sluttavtalen er ikke uvanlig, og er en fordel for at du raskt skal komme deg tilbake ut på arbeidsmarkedet. “Dessverre er det ikke alle bedrifter som tilbyr denne ordningen til de overtallige, men det er absolutt en god investering”, sier karriererådgiver Mette Løyning”

Hva kan en karriererådgiver hjelpe meg med?

Rådgiveren vil være din personlige sparringspartner og coach, og hjelpe deg med å se dine muligheter på arbeidsmarkedet. Sammen med deg kartlegger vi roller og bransjer hvor du kan passe inn basert på din kompetanse og erfaring. Ser du for eksempel deg om etter ny jobb i forbindelse med at du er berørt av nedbemanning, er det ofte mye følelser involvert når man blir rammet. Disse følelsene kan ofte ta overhånd og påvirke jobbsøket. Her er noen eksempler på hva du vil kunne få hjelp med underveis i prosessen.

 • Din rådgiver vil hjelpe deg med å få frem din personlige merkevare gjennom optimalisering av CV, søknad og Linkedin profil
 • Du vil få tips til hvordan du kan synliggjøre deg for rekrutterere og ledere som skal ansette.
 • Du vil få innspill og veiledning til hvordan du kan unngå de vanligste feilene ved jobbsøket som igjen vil spare deg for mye tid og frustrasjon.
 • Din rådgiver kan hjelpe deg med å opprettholde motivasjon og optimisme i ditt jobbsøk som  gjenspeiler seg både i forbindelse med nettverksbyggingen og underveis i intervjuer.

La oss hjelpe deg videre i karrieren

I Karrierehuset ser vi at de som benytter en slik ordning, uansett utgangspunkt, får hjelp til å forstå situasjonen bedre og samtidig se på situasjonen som en ny mulighet i stedet for en begrensing og et tilbakeskritt. Det å få en nøytral sparringspartner og støtte gjennom en slik prosess oppleves for mange som helt avgjørende for å bli bevisst sin kompetanse og sine styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet på arbeidsmarkedet. Ta kontakt med oss for mer informasjon på post@karrierehuset.no eller 23 00 33 50

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Barbro Mosseng

Barbro Mosseng

Partner & Kommersiell leder

Vi får overtallige raskt ut i ny jobb

 • Karriererådgivning hjelper den berørte til å orientere seg på nytt i arbeidsmarkedet.
 • Gjennom kompetansekartlegging og coaching sikres de en rask vei tilbake inn i nytt arbeidsforhold.
 • Våre karriererådgivere sørger for nødvendig coaching og kompetansekartlegging.
 • Underveis i prosessen benyttes atferds-analyse verktøy som gjør oss i stand til å gi vedkommende konkrete og verdifulle råd om videre karriere.
Ta kontakt med oss

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher

  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher
  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no